Tietoinen parisuhde

2020-03-12T18:25:23+02:0012.12.2019|

Aikoinaan parisuhteen perustaminen saattoi perustua vallanjakoon sukujen välillä, taloudellisiin seikkoihin, turvallisuuden tunteen hakemiseen tai yhteiskunnan painostukseen. Nykyään kuitenkin on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä elää sinkkuna. Naiset ovat korkeasti koulutettuja, eivätkä tarvitse miestä elättämään itseään.

Nykyään parisuhteen tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, eikä siihen kannata ryhtyä puutetietoisuudesta käsin. Huolimatta siitä, että Tom Cruise lausui Jerry Maguire -elokuvassa kuuluisat vuorosanat näyttelijä Renée Zellwegerille ”Sinä täydennät minua”, ei kukaan täydennä toista ihmistä parisuhteessa. Ilman parisuhdetta on yhtä täydellinen ihmisenä kuin parisuhteessa ollessa.

Kaikkien on mahdollista siirtyä niin sanotusta perustason parisuhteesta tietoiseen parisuhteeseen, mikä on erittäin antoisaa molemmille parisuhteen osapuolille. Se kuitenkin vaatii sitä, että molemmat parisuhteen osapuolet ovat aidosti kiinnostuneet tekemään itsetutkiskelua parisuhteen myötä ilman, että alkavat syyttää toista henkilöä ongelmista. Tietoinen parisuhde mahdollistaa ihmisenä kasvun ja juuri kasvuahan kaikki ihmiset rakkauden lisäksi kaipaavat.

Uskalla olla oma aito itsesi

Tietoisen parisuhteen kulmakivi on aitous, kyky olla aidosti se, joka on. Toiseen ihmiseen ja erityisesti itseen tulee ensinnäkin luottaa niin paljon, että uskaltaa olla oma itsensä. Moni tekee parisuhteessa sen virheen, että alkaa miellyttää toista osapuolta oman hyvinvointinsa kustannuksella. Mutta mitä tällöin tapahtuu? Jotain aitoa häviää joka kerta, kun miellyttää toista vastoin omia intressejään. Tämä alkaa syömään miellyttävän osapuolen sisäistä energiaa. Elämässä yleensäkin ihmiset arvostavat aitoutta, ja jos yhä uudelleen ja uudelleen toimii vastoin omaa sisintään, alkaa suhde käydä raskaaksi.

Jotain aitoa häviää joka kerta, kun miellyttää toista vastoin omia intressejään.

Kun ihminen alkaa miellyttää toista ihmistä, ajattelee hän usein saavansa sillä huomiota ja rakkautta toiselta. Näitä tulisi kuitenkin saada toiselta osapuolelta ilman miellyttämistäkin. Tässä tulee esille rohkeus olla oma itsensä – uskallus rohkeasti ilmaista oma rehellinen mielipiteensä ja tunteensa, vaikka se olisi erilainen kuin suhteen toisella osapuolella. Vaikka suhteen toinen osapuoli ei haluaisi lähteä mukaan jääkiekko-otteluun, ei se tarkoita sitä, etteikö haluaisi olla toisen seurassa tai etteikö rakastaisi toista. Jääkiekko ei vaan sinä iltana (tai kenties lainkaan) kiinnosta.

Kun parisuhteen osapuolet eivät ole aitoja toisia kohtaan rakentavat he molemmat imagoa itsestä toiselle. Näin imagot seurustelevat keskenään ja aidot ihmiset eivät missään vaiheessa kohtaa toisiaan. Välillä eron hetkellä koittaa totuus. Toinen tai molemmat osapuolista uskaltavat vihdoin paljastaa edes hieman aitoa itseä, kun ei ole enää jaksanut pitää yllä imagoa, ja on kaivannut suhteen aikana enemmän aitoutta. Moni ero olisi kuitenkin ollut vältettävissä, jos vain osapuolet olisivat uskaltaneet olla aitoja toinen toisilleen.

Omien tunteiden ja varjojen kohtaaminen

Intiimi ja läheinen parisuhde nostattaa lähes väistämättä parisuhteen edetessä esille molempien osapuolten kohtaamattomia ja tukahdutettuja tunteita ja varjoja. Välillä niiden esille nouseminen saattaa jopa pelottaa ja jännittää, ja usein seurauksena on osapuolten välinen konflikti.

Kun toisella (tai molemmilla) on noussut esille tukahdutettuja tunteita esimerkiksi puutteellisen viestinnän takia, kokee moni tilanteen uhkana ja seurauksena on usein riita. Itse riitaa tai konfliktia ei tulisi kuitenkaan pelätä. Sekin on keino ilmaista itseään, harvoin tosin optimaalinen keino, mutta sekin on parempi kuin itseilmaisun tai tunteiden tukahduttaminen.

Tietoiseen parisuhteeseen kuuluu, että tullaan tietoiseksi omista tunteista, eikä syytetä niistä toista ihmistä. Aiheesta pystytään keskustelemaan avoimesti eikä tukahdutettuja tunteita paineta piiloon. Juuri tässä piilee suuri kasvun paikka. Monet tukahdutetut tunteet tulevat esille spontaanisti arkipäivän parisuhde-elämässä eikä niitä tarvitse sen kummemmin lähteä erikseen kaivelemaan.

Kasvu

Kasvu ja kehittyminen on ihmiselle luonteista. Turhan usein perus parisuhteessa tapahtuu kuitenkin päinvastoin. Moni kokee parisuhteen kutistavan häntä ja vievän itseluottamusta. Tietoiseen parisuhteeseen liittyy niin yksilöllinen kuin kollektiivinenkin kasvu. Sen lisäksi, että suhde itsessään kehittyy, tapahtuu kasvua myös henkilökohtaisella tasolla.

Suhteen ja toisen osapuolen ansiosta uskaltaa avata enemmän sydäntä, itseluottamus kasvaa, tunteiden ilmaisu kehittyy ja rentous tulee enemmän esille kuin ennen suhdetta. Tähän kaikkeen on toki mahdollista päästä myös sinkkuna, mutta hyvin toimiva parisuhde auttaa henkilökohtaisessa kasvussa. Kun henkilö kokee kasvavansa parisuhteen ansiosta, haluaa hän usein panostaa parisuhteeseen.

Toisen kohtaaminen läsnäolon tilasta

Lähes kaikilla aikuisilla on erilaisia haavoja ja käsittelemättömiä asioita menneisyydestä ja aikaisemmista ihmissuhteista, olivat ne sitten parisuhteita, ystävyyssuhteita tai esimerkiksi suhteet molempiin vanhempiin. Tietoiseen parisuhteeseen liittyy toisen ihmisen kohtaaminen läsnäolon tilasta. Monelle tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Moni ihminen tulkitsee toisen viestejä ja tekemisiä menneisyyden silmälasien kautta. Seurauksena on väärinymmärryksiä ja riitoja. Saatetaan pelätä tunteiden aitoa ilmaisua, kun edellisessä suhteessa tunteiden aito näyttäminen ei ollut suotavaa.

Hyvä keino rakentaa suhteesta tietoinen on puhua erityisesti suhteen alkuvaiheessa asioista avoimesti. Tuolloin voisi ilmaista tunteitaan ja halujaan niin, että toinen osapuoli ymmärtää toista paremmin. Turhan usein ihmiset olettavat toisen tietävän asiat ilman että niistä on puhuttu. Osa jopa olettaa toisen olevan ajatustenlukija ja taitava mentalisti.

Tunteiden virta

Moni ihminen elää elokuvamaisessa mielikuvassa, jossa parisuhde kukoistaa päivästä toiseen ja osapuolilla on jatkuvasti kivaa. Realiteettina kuitenkin on, että tietoiseenkin parisuhteeseen mahtuu heikkoja päiviä ja huonoja fiiliksiä. Eri asia kuitenkin on, kuinka pitkään vellotaan huonoissa fiiliksissä.

Tietoiseen parisuhteeseen ei kuulu mykkäkoulu, toisen syyllistäminen tai tunteiden ja toisen pakeneminen, saati asioiden välttely. Tietoiseen parisuhteeseen liittyy ongelmista puhuminen ja niiden esille nostaminen aikaisessa vaiheessa. Ongelmakohtien esille nostaminen on täysin sallittua ja jopa toivottavaa, sillä sehän on aitoutta ja rehellisyyttä.

Tietoisen parisuhteen rakentaminen

Riippumatta siitä, oletko tällä hetkellä parisuhteessa tai sinkkuna, on tietoisen parisuhteen rakentaminen mahdollista. Se ei myöskään ole ylivoimaisen vaikeaa tai vaadi erityisiä taitoja. Rehellisyyttä, aitoutta ja avoimuutta se sen sijaan vaatii. Parisuhteessa tulee laittaa itsensä likoon. vaikka pelottaisikin olla avoin ja rehellinen, on se sen arvoista.

kuvat:

artikkelikuva: Christiana Rivers

2. kuva: Ben White

3. kuva: Harri Virolainen

Kiitos kun luet (ja tuet) Valomediaa!
Löysitkö tekstistä kielioppi- tai asiavirheitä?
Onko sinulla aiheesta enemmän tietoa?
Haluaisitko ehdottaa artikkelin aihetta?
Otamme myös kaikenlaista palautetta ja ehdotuksia avosylin vastaan!

Kirjoita meille: toimitus@valomedia.fi