Hengitä itsesi irti riippuvuuksista – päihdekuntoutuksesta henkiselle polulle

2019-10-03T11:48:59+03:0020.6.2019|

Olen jo pitkään pohtinut, miksi Suomessa riippuvuudesta kärsivälle ei juurikaan ole tarjolla todellista ja syvällistä muutosta tuovaa kuntoutusta. Motivaatio päihteen tai addiktoivan toiminnan lopettamiseen voi olla voimakas, mutta moni kokee, että kunnallisen kuntoutuksen tarjoajilla ei ole ruuhkan keskellä aidosti aikaa kohdata ja tukea asiakasta.

Kundaliinijoogaohjaajana olen huomannut, että jooga on toimiva keino päästä irti erilaisista riippuvuuksista. Koen todella tärkeänä, että kuntoutuksessa olevaa, motivoitunutta ihmistä tuetaan ja autetaan, mutta millaista apua käytännössä on tarjolla heille, jotka sitä epätoivoisimmin tarvitsevat?

Päihderiippuvuuden vakiintuneisiin hoitomuotoihin verrattuna vaihtoehtoisen hoidon tarjonta Suomessa on vielä hyvin pienessä roolissa. Akupunktio, jooga ja erilaiset rentoutusharjoitukset ovat saaneet jalansijaa useiden perinteisten hoitomuotojen, kuten korvaushoidon ja 12 askeleen vertaistuellisen hoitomallien täydentäjinä, mutta niiden vaikutuksia ei vielä juurikaan tunneta.

Henkisissä piireissä kohtaa yhä useammin entisiä päihderiippuvaisia, jotka ovat päässeet irti vakavasta alkoholiongelmasta tai huumekierteestä joogan ja meditaation avulla. Myös tutkimukset tukevat tätä ilmiötä. Joogalla on osoitettu olevan sekä välittömiä että pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat päihderiippuvuudesta kuntoutumista.

Tällaisia välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi ahdistuksen lieventyminen ja lisääntyneet tuntemukset emotionaalisesta, sosiaalisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Pitkäkestoisia tuloksia joogan säännöllisestä harjoittamisesta ovat muun muassa lihaskunnon ja hermoston paraneminen, rentoutuneisuus, tehokkuuden paraneminen, stressin sietokyvyn laajeneminen, lisääntynyt keskittymiskyky, kasvanut huomiokyky, vähentynyt ärsyyntyneisyys, paremmat ihmissuhteet ja optimistinen näkemys elämästä.

Lisäksi asanoiden ja meditaation harjoittamisen myötä kehotietoisuus kasvaa, jolloin ihminen tulee tietoiseksi muun muassa kehon vaikutuksesta itseen ja ympäristöön. Näin päihdekuntoutuja pystyy luomaan terveen arvostuksen omaan kehoonsa, jota hän on juomisellaan tai huumeiden käytöllään laiminlyönyt.

Korvaushoitojen tehokkuudesta sen sijaan ollaan niin käyttäjien kuin hoitohenkilökunnankin keskuudessa montaa mieltä. Se koetaan laastarointina varsinaisten ongelmakäytön syiden jäädessä taka-alalle.

Tietoisesti kohti parempaa -hanke

Kainuussa riippuvuutta voi käsitellä osana sosiaalista kuntoutusta Piia Sumupuun vetämän Tietoisesti kohti parempaa -hankkeen ryhmässä. Myllyhoito ry:n tuottama hanke tarjoaa matalan kynnyksen tunne- ja tietoisuusryhmiä erilaisista riippuvuuksista kärsiville. Palvelu toteutetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella ja on osallistujille maksuton.

Sumupuu puhuu tietoisuusharjoitusten puolesta nimenomaan päihde- ja riippuvuuskuntoutuksessa. Hän on kokeneena mindfulness-työpajojen vetäjänä huomannut, että erilaisia tunne- ja tietoisuustaitokursseja on tarjolla laajasti niistä kiinnostuneille, mutta monelle tarvitsevalle kurssimaksu voi olla esteenä.

–Työkyvyttömyyseläkkeellä tai sairauslomalla olevilla päihderiippuvaisilla ei useinkaan ole taloudellista mahdollisuutta osallistua tällaisille kursseille, vaikka juuri heidän keskuudessaan kysyntä ja tarve olisi suurinta. Hankkeen myötä tämäntyyppinen ryhmätoiminta on mahdollistunut ja palaute on ollut todella hyvää, iloitsee Sumupuu.

Sumupuun mukaan tavoite on saada ihmiset havahtumaan ja löytämään uusia, itselle sopivia keinoja toipumisen vahvistamiseen. Pääsyvaatimuksia ei ole, mutta osallistujan tulisi olla motivoitunut kokeilemaan uutta ja pyrkiä päihteettömyyteen hoitojakson ajan. Ryhmissä on eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista elämäntilanteista. Ihmisten tarinat koskettavat ryhmän sisällä ja lisäävät suvaitsevaisuutta muita kohtaan.

–Yksi voi olla toipumassa vakavasta päihderiippuvuudesta, kun taas toinen on irtautumassa tupakasta tai peliriippuvuudesta. Pienen ryhmän sisällä tapahtuu voimakkaita ahaa-elämyksiä, kun ymmärretään, kuinka vieruskaveri on päätynyt omaan tilanteeseensa. Itseymmärrys ja suvaitsevaisuus lisääntyvät ja luovat hyväksyvän ilmapiirin, myös itseä kohtaan, pohtii Sumupuu.

Hengitys on ykkösasia

Kuusi viikkoa kestävissä ryhmissä pysähdytään ja tutustutaan omaan hengitykseen. Omaa vireystasoa käydään läpi ja tunnustellaan, mitä kehossa tapahtuu. Harjoituksissa ei ole tarkoitus nostattaa pintaan traumoja, vaan niissä ollaan tekemisissä kehotietoisuuden ja itsemyötätunnon kanssa.

–Aivan ykkösasia on hengitys suvaitsevaisuuden kautta. Sitä tarkkaillaan ja kuulostellaan, mitä tunteita, ajatuksia ja kehotuntemuksia nousee. Monelle tämä on aivan uusi asia ja vasta kehotietoisuuden lisääntyessä ihminen havahtuu siihen, kuinka vakavan ongelman kanssa hän onkaan tekemisissä, kertoo Sumupuu.

Tietoisuustaito- ja itsemyötätuntoharjoitteiden lisäksi ryhmässä hyödynnetään neuropsykiatrista valmennusta sekä taideterapiaa. Tärkeää Sumupuun mukaan onkin tunnistaa asiakkaan henkilökohtainen polku, eikä pakottaa jokaista samaan muottiin. Punaisena lankana jokaisella tapaamisella on kuitenkin aina tunteiden ja kehotuntemusten tiedostaminen ja kokemusten jakaminen.

–Monesti ryhmässä itsestä puhutaan rumasti ja vähättelevästi. Riippuvuuksiin liittyy aina häpeän ja syyllistymisen tunteita. Tällöin puutun peliin ja haastan henkilön kuuntelemaan, kuinka hän puhuu itsestään. On tärkeää oppia puhumaan itselleen myötätuntoisesti sekä tiedostaa, mitä ajatuksia mieli tuottaa ja ovatko ne totta vai eivät, Sumupuu huomauttaa.

Juhannuksen jälkeen alkaa naisten leiri, jossa mitataan ensimmäistä kertaa ryhmän tuloksia. Sumupuu on tähän mennessä kerännyt asiakkailta palautetta, mutta luvassa on myös suorempaa dataa. Palautteiden perusteella hän on kokenut ryhmän olevan toimiva keino toipumisen vahvistamiseen.

–Monesti ihmisten on vaikea käsittää sitä, että alkuvaiheessa joutuu tekemään paljon töitä. Hyväksymisen kautta työskentely helpottuu, mutta se edellyttää tietoisen valinnan ja halun sitoutua. Olenkin huomannut, että ne, jotka tähän sitoutuvat, sitoutuvat vahvasti, toteaa Sumupuu.

Tietoisesti kohti parempaa -hankkeeseen pääset tutustumaan täältä.

EXTRA: Tässä ohje meditaatioon, joka helpottaa riippuvuuksista irrottautumista

Tämä kundaliinijoogaperinteeseen kuuluva meditaatio auttaa erityisesti niissä tilanteissa, joissa tunnemme vetoa pakonomaiseen, addiktiiviseen käytökseen. Tee tätä harjoitusta joka päivä 3 kertaa tai useammin 3–5 minuutin ajan, niin saat nopeasti avun impulsseihin.

Asento: Istu mukavasti selkä suorassa, Tuo kämmenet yhteen rukousmudraan rintakehälle, sormet kohti kattoa.

Silmät: Tuo katse kolmanteen silmään.

Hengitys: Hengitä sisään neljässä yhtä suuressa osassa, pidätä muutama sekunti hengitystä ja hengitä ulos jälleen neljässä yhtä suuressa osassa. Pidätä uloshengitystä muutama sekunti. Jokaisella sisään- ja uloshengityksellä vedä napaa hieman kohti selkärankaa. Yksi kokonainen kierros vie noin 7–8 sekuntia. Mikäli mielesi vastustaa tätä hengitystekniikkaa, ota mukaan mantra Sa Ta Na Ma niin sisään- kuin uloshengityksilläkin.

Sa: äärettömyys

Ta: elämä

Na: kuolema

Ma: uudelleensyntymä

Mantra auttaa meitä keskittymään sekä vahvistaa yhteyttä todelliseen itseemme.

Kesto: 3–5 min

Lopuksi: Hengitä sisään, paina kämmeniä yhteen täydellä voimalla 10 sekuntia, hellitä otetta 15–30 sekunnin ajan, toista sama kaksi kertaa, rentoudu.

Kiitos kun luet (ja tuet) Valomediaa!
Löysitkö tekstistä kielioppi- tai asiavirheitä?
Onko sinulla aiheesta enemmän tietoa?
Haluaisitko ehdottaa artikkelin aihetta?
Otamme myös kaikenlaista palautetta ja ehdotuksia avosylin vastaan!

Kirjoita meille: toimitus@valomedia.fi