Tietoisuuden vallankumous

2019-10-02T17:33:01+03:0030.6.2019|

Puoluejohtajilta kysyttiin ennen kevään 2019 eduskuntavaaleja tulevaisuuden visioita. Esitän tässä omani.

Energiavallankumous on jo ovella

Minulla on jo pidempään pyörinyt mielessä sekä omaan elämääni että tutkijakokemukseeni nojaava tieto siitä, että yhteiskunnallisten muutosten porteilla vastakkainasettelut lisääntyvät ja kärjistyvät. Tässä nykytilanteessa ei siten ole mitään erityistä.

Silloin kun valtaa pitävän ryhmittymän asema kyseenalaistuu, käynnistyy valtakamppailu, jossa oletettu vastapuoli leimataan ja pyritään siten hiljentämään. Samoin käy tilanteissa, joissa hallitseva maailmankuva kyseenalaistuu.

Samalla enemmistön ylläpitämä ja sen arvovallalla kollektiivisesti tunnustettu totuus hapristuu. Siinä vaiheessa, kun vanha totuus, maailmankuva ja valta-asetelmat on huomattu kyseenalaistaa jossain päin yhteisöä, on niiden aika yleensä auttamattomasti ohi.

Kollektiivisten uskomusten hajotessa maailma tuntuu muuttuvan ennakoimattomaksi ja epävarmaksi. Syntyy tilanne, jossa kenelläkään ei tunnu enää olevan valtaa totuuteen.

Tänään elämme tällaisia aikoja. Muutos eli energiavallankumous on jo ovella, mutta nyt kyse ei olekaan ulkoisista energialähteistä. Meissä tapahtuu huima maailmankuvallinen murros, joka tulee vaikuttamaan kaikilla saroilla koetussa ihmiselämässä.

Todellisuuden moniulotteinen perusluonne

Vaikka muutoksen keskellä voi toki tuntua hyvinkin epävarmalta ja jopa siltä, että totuus on kuollut, niin näinhän ei todellisuudessa ole.

Kuolemassa sen sijaan on perinteinen länsimainen maailmankuva, kuvitelma todellisuudesta ja sen toimintaperiaatteista, joiden varaan olemme itseämme ja yhteiskuntiamme rakentaneet. Kuolemassa on länsimainen arvostusperusta, jossa taloudellisten periaatteiden on annettu vallita inhimillisten kustannuksella ja jonka mukaan kaikki arvokas on koettu syntyvän vain mittaamisen, vertaamisen ja järjellä käsitettävän kautta. Kuolemassa on maailmankuva ja sen mukaiset ajatus- ja toimintamallit, jotka ovat pitäneet ihmisen auktoriteettien opastuksessa, erillään itsestään, ja toisistamme.

Olemme jo sisällä siinä suuressa, ruohonjuuritasolta nousevassa muutoksessa, joka esiin purkautuessaan johtaa eriarvoisuuden varaan rakennetut yhteiskunnat uudenlaiseen yhteisöllisyyteen, paikallisiin toimintarakenteisiin. Länsimaisissa yhteiskunnissa ollaan siirtymässä elämää kunnioittavaan syvempään totuuteen, joka johtaa meidän ihmisten ja koko maailmankaikkeuden energialuonteen ymmärtämiseen ja aivan uudenlaisiin olemassaolon perusteisiin.

Jo 1900-luvun alkupuolella löydettiin maailmankaikkeuden ja ihmisen energialuonne. Tätä todellisuuden moniulotteista, kvanttista perusluonnetta, ei kuitenkaan opeteta vieläkään kouluissa kunnolla. Kehitys on kuitenkin jo niin pitkällä, että ymmärrys kaiken kanssakäymisen ja olevaisen energiaperustaisuudesta tulee nyt leviämään nopeasti ja ihmiset alkavat, maailmankaikkeuden energialuonteen oivallettuaan ja oivallettuaan sen myötä omat mahdollisuutensa, parantaa itseään. Voitontavoittelulle ei ole enää tilaa ja ihmisten hallitseminen tulee entistä vaikeammaksi. Tällöin nykyparadigmaa edustaville lääkäreille jää toimenkuvaksi mahdollisesti vain leikkausoperaatioiden teko.

Tästä perimmältään on kyse luontaishoitojen, luonnollisten ravintolisien, yksilöllisten ruokavaliohoitojen ja luonnonyrttien käytön vastustuksessa. Lääketeollisuus ja lääkärit kyllä tietävät tarkasti, mihin kehitys tulee etenemään ja siksikin omasta terveydestään vastuunottaneiden ja ihmisiä lääkkeettömästi auttavien luontaishoitajien leimaaminen tuntuu nyt kiihtyneen. Näin käy, kun ei oikeastaan ole enää muuta tehtävissä kuin jarruttaa väistämätöntä kehitystä, ihmisten aktivoitumista oman hyvinvointinsa lisäämisessä.

Omasta terveydestä vastuun ottaminen ja ennakoiva itsen hoitaminen pyritäänkin siksi pelotteluin lopettamaan. Tämä ei kuitenkaan pidemmällä tähtäimellä johda toivottuun tulokseen, vaan on ainoastaan viime hetken puolustustaistelua. Vanhan vallan ylläpitäjien  hyökkäykset ovat tuhoon tuomittuja, sillä lääkärit eivät voi estää ihmisiä parantamasta itseään.

Aika avata ovet henkiselle evoluutiolle

Silloin kun tuntuu, ettei ihmisen mieli pysy muutoksessa mukana on hyvä saada asioihin uudenlaista otetta. Yksi keino siihen on muuttaa perspektiiviä.

Muutetaan nyt vähän koettua suhtautumista epävarmuuden tuntemukseen ja siirretään huomio tulevaisuuden uhkakuvista nykyhetken mahdollisuuksiin. Entäpä jos tämä vanhan kyseenalaistaminen ja rakenteiden horjuminen onkin oikein? Entäpä jos tämän kaiken suurempi tarkoitus on ohjata ihmisiä johonkin myönteiseen muutokseen, kohti täydempää, omavoimaista elämää?

Vaikka mielen tasolla tuntuu vaikeutta, ja koettua elämää aiemmin kannatelleet rakenteet ja uskomukset tuntuvat hajoavan, on maailmankuvallisen tason muutos kuitenkin myönteinen prosessi. Ilman vanhan hajoamista ei voi syntyä uutta, se luo tilan uudistumiselle. Uutta ei voi tulla täyteen astiaan ja siksi onkin tärkeää kyetä irrottautumaan vanhasta, mielen kiinnittymistä ja sallia irtipäästäminen toimimattomiksi muuttuneista uskomuksista ja toiminnoista.

Ei tietysti ole mikään ihme, jos modernista ihmisestä tuntuu epävarmalle. Käynnissä on luultavasti suurin maailmankatsomuksellinen murros sitten kirkon rakenteiden ja luonnontieteiden maailmankuvan leviämisen.

Kun kapitalistisen talousjärjestelmän pohjat on koluttu, ihminen ja maa alistettu tuotannolle, ja havaittu, ettei alituinen talouskasvu ja teknologinen kehitys automaattisesti takaakaan onnellisuutta ja oikeudenmukaisuutta, vaan voitontavoittelu tuottaa myös suurta inhimillistä kärsimystä, on aika avata ovet henkiselle evoluutiolle ja sallia sen luoda tilalle parempaa. Maailmanloppuskenaarioiden ja perikatoennusteiden keskellä meillä on myös olemassa oikeasti vaihtoehto. Taloudellisessa yltäkylläisyydessä elävien länsimaiden ihmisten henkinen evoluutio on ratkaisu.

Kuluttamista syvempään elämäntarkoitukseen

Energiaperustainen maailmankuva on myös vastaus siihen, miten voimme rakentaa elämästämme tyydyttävämpää. Se, mitä toivomme, ei yleensä automaattisesti ole sopusoinnussa oman energiavärähtelymme kanssa. Esimerkiksi kun toivomme rauhaa, puhumme kuitenkin sodasta, toivomme ettei tulisi sotaa. Kun toivomme rauhaa, meillä on samaan aikaan sisällämme käsittelemättömiä ristiriitoja vetämässä puolemme lisää ”sotaa” ja ristiriitoja. Sen sijaan meidän täytyisi tuntea sisällämme rauha, olla sisäisessä rauhan tilassa ja ratkaista sisäiset haasteemme, jotta rauha voisi ilmetä ulkoakin.

Energiavärähtelyämme voimme pysyvästi nostaa sisäisellä prosessoinnilla. Juuri tämä onkin henkinen elämäntarkoitus, matka Rakkauteen, matka ykseyteen. Kohtaamalla ja hyväksymällä traumamme, haavamme ja kaikki rakkaudettomat rakenteet meissä sekä purkamalla yltämme kaiken sen, joka on yllemme kasautunut elinvuosien varrella, voimme puhdistua ja nostaa energiatasoamme.

Samalla tapahtuu nousu rakkauden tilaan, jossa on mahdollista havaita ja todeksi kokea, ettei erillisyyttä ole, että kaikki mikä on ulkona, onkin heijastus itsestämme. Energiamaailmankuva auttaa ymmärtämään, että antaessasi toiselle annat itsellesi, rakastaessasi toista pyyteettömästi eheytätkin itseäsi. Tämä tarkoittaa, että kaikki rajat energian eli kaiken tässä maailmassa olevan välillä ovat kuviteltuja, ihmislähtöisiä, eivätkä voi siten ratkaista sisäisen epävarmuutemme ongelmaa. Energiatasolla olemme kaikki yhtä.

Sen kokeminen sisäisesti, että kaikki tässä maailmankaikkeudessa on vain heijastusta itsestä, ei myöskään johda arvorelativismiin. Moraalisia periaatteita ei tule johtaa kvanttifysiikasta, vaan inhimillisen elämän moraalisäännöt johdetaan rakkaudesta, puhtaasta tietoisuudesta, joka on pysyvä totuus. Tuskin kaikkien suurten uskontojen perusperiaatteet olisivat niin samankaltaisia, mikäli taustalla ei vaikuttaisi jokin universaali kokonaisuus, tietoisuusperusta, josta nämä ikuiset opit on johdettu.  Se moraalin taso, jota ihminen ilmentää elämäänsä, voidaan yhdistää energiaan. Energiamaailmakuvalle rakentuneen yhteiskunnan moraali tulee nojaamaan muun muassa siihen luonnonlakiin, että se kaikki mitä teet, palaa itsellesi.

Kun riittävä määrä ihmisiä tekee sydäntietoiseksi muuttumisen itsessään, valitsee syvemmän tiedostamisen ja totuuden olemassaolonsa perustaksi sekä alkaa sydäntietoisesta tilasta palvella yhteistä hyvää kaikessa tekemisessään, johtaa se vääjäämättä muutokseen. Maailmankuvan murros tulee johtamaan siihen, että ihmisistä tulee itsenäisiä ja yhteisöllisiä, vastuuta itsestä ja toisista kantavia. Mitä nopeammin tieto maailmankaikkeuden ja ihmisen moniulotteisesta energialuonteesta saadaan koulujen opetusohjelmiin, sitä nopeammin sydänparadigman mukainen muutos toteutuu ja luo uudenlaisen yhteiskunnan ihmisistä sisältäpäin.

Siirtyminen energiaperustaiseen maailmankuvaan tulee muuttamaan kaiken ja ratkaisemaan myös länsimaiseen kulutusyhteiskuntaan sisään rakentuneen merkityksettömyyden ongelman. Uudessa yhteisössä elämä saa syvemmän merkityksen henkisen ja sosiaalisen elämäntarkoituksen selkiytymisen sekä koulutusideologian muutoksen myötä. Voisikin todeta, että mitä pikemmin otamme päämme pensaasta ja ryhdymme korjaamaan vääristyneitä rakenteita sekä aiemman toiminnan ihmisiin synnyttämiä haavoja, sitä nopeammin yhteisö voi jälleen nousta jaloilleen ja kukoistaa. Vain virheensä ja haavansa kohtaava ja ne parantava seisoo vahvalla perustalla.

”Koulussa ei ole kysymys täydellisen kasvatuksen saamisesta,

vaan siitä, että valmistaudutaan saamaan se elämältä.”

 

~Rudolf Steiner

Suomesta perusoikeuksien suurvalta

Tänään tarvitsemme ennakkoluulottomia, sisäisestä eheydestä, sydänkeskeisesti ja yhteisöllisyydessä toimivia kansalaisia ja heitä edustamaan valittuja päättäjiä, jotka pystyvät yhdessä ohjaamaan Suomen kirkkaisiin vesiin. Parhaillaan meneillään oleva kollektiivisen mudan, samean pohjan puhdistus tarvitaan myös, jotta voimme yhteisönä nousta todellisen, ihmislähtöisin hyvinvoinnin ja perusoikeuksien suurvallaksi, todelliseksi esimerkiksi ja valoksi maailmaan.

Muutos on varma, kun itsesi muutat. Muutamme itsemme yhdessä kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Luottakaa, kaikki tulee menemään hyvin.

Paljon valoa ja rakkautta!

Heli Kaarina Kananen

Valon Ihmisyyden Akatemia

Lempeän elämän polku

(Alkuperäisjulkaisu www.helikaarinakananen.com, 7.4.2019)

Kiitos kun luet (ja tuet) Valomediaa!
Löysitkö tekstistä kielioppi- tai asiavirheitä?
Onko sinulla aiheesta enemmän tietoa?
Haluaisitko ehdottaa artikkelin aihetta?
Otamme myös kaikenlaista palautetta ja ehdotuksia avosylin vastaan!

Kirjoita meille: toimitus@valomedia.fi